Liên hệ chúng tôi
 • Hotline:
  +60123456789
 • WeChat:
  GamingSoft99
 • Email:
  [email protected]
 • Skype:
  Gamingsoft99
Thông Báo:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Điều khoản và điều kiện


Chúng tôi (7Gbet) là người duy nhất có quyền sửa đổi, cập nhật các điều khoản và điều kiện cũng như quy định cá cược tùy theo thời điểm và những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên website chúng tôi. Các điều kiện, điều khoản được bổ sung, cập nhật và sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên 7Gbet.

Quý Khách có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản và điều kiện để đảm bảo rằng Khách hàng tiếp tục chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Quý Khách nên thường xuyên kiểm tra điều khoản và điều kiện khi sử dụng. Việc truy cập và cá cược liên tục tại 7Gbet của Khách Hàng sẽ được coi là sự chấp nhận vô điều kiện và không thể thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc, chính sách bảo mật và mọi thay đổi đã được thực hiện.

Quý Khách được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này khi truy cập trang website 7Gbet và đăng ký thành viên hoặc theo cách khác khi mở một tài khoản với 7Gbet. Khách Hàng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bị ràng buộc bởi quy định và quy tắc của Công ty cũng như chính sách bảo mật. Nếu có bất kỳ sự thiếu nhất quán nào giữa các điều khoản và điều kiện này với bất kỳ tài liệu nào được kết hợp làm tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽ luôn chiếm ưu thế.

Nếu Quý Khách không đồng ý với bất cứ khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, vui lòng không đăng ký thành viên tại 7Gbet và kết thúc ngay việc truy cập, sử dụng website 7Gbet của chúng tôi.

Đây là các điều khoản và điều kiện mà người tham gia cá cược tại 7Gbet cần lưu ý. Toàn bộ hoạt động cá cược của Quý Khách tại trang web của chúng tôi phải tuân thủ và chịu sự chi phối bởi các quy định này. Quý Khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng hoặc tham gia cá cược với chúng tôi. Lưu ý các điều khoản và điều kiện này có giá trị như một bản cam kết giữa Khách Hàng và công ty.

- Chúng tôi yêu cầu người tham gia phải đủ 18 tuổi, có năng lực trí tuệ và có khả năng tự chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình.

- Quý Khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.

- Quý Khách không gửi tiền có những nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác vào 7Gbet.

- Quý Khách tự bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu cho riêng mình. Không được tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tự đánh mất hoặc làm lộ thông tin tài khoản và mật khẩu của Khách Hàng.

- Nghiêm cấm các hoạt động rửa tiền, hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi để thực hiện hành vi liên quan đến các hoạt động đó.

- Không sử dụng Dịch Vụ, Thiết Bị và Phần Mềm hay thông tin dưới bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây cản trở đến việc tiếp cận Dịch vụ và trang Web của những người sử dụng khác, cũng không được làm bất cứ điều gì làm giảm sút hoặc có thể gây giảm sút hoạt động của 7Gbet.

- Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tập tin hoặc dữ liệu nào mà chứa virus, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của website 7Gbet.

- Nghiêm cấm việc cá cược theo nhóm, nghiêm cấm các hành vi câu kết hoặc cố gắng để thông đồng, tham gia trực tiếp hay gián tiếp với mục đích trục lợi khuyến mãi từ công ty.

- Khách Hàng nên thông báo cho chúng tôi, càng sớm càng tốt về bất kỳ sai sót nào trong các khoản thanh toán mà khách hàng nhận được hoặc các khoản thanh toán phải trả cho Công Ty và bất kỳ sai sót nào trong thông tin tài khoản Công Ty đang nắm giữ của Khách Hàng mà Khách Hàng nhận biết được để Công Ty giải quyết những sai sót đó.